1527_PL_PR_R6_180812.3dm
1527_PL_PR_R6_180812.3dm
BYT PRO DVA
CO:     rekonstrukce/interiér
PRO:     soukromá osoba
KDE:     Znojmo
KDY:     2018
STAV:     realizace
M2:     55

Přišli za námi stavebníci světoběžníci, kteří navštívili Znojmo teprve podruhé. Nicméně zamilovali si je do té míry, že si zde hned pořídili malý byt, který jim učaroval. Šlo o byt, který byl vnímaný jako druhořadý – přízemní byt ve starém městě s provlhlými zdmi skoro až ke stropu. Byt měl ale vlastní dvorek a vládla v něm stinná atmosféra, což je v rozpáleném vyprahlém Znojmě velkou výhodou.
Zadáním bylo vytvořit byt na míru pro pár. To nám umožnilo vytvořit řešení, která by ve větší domácnosti nebyla myslitelná. Byt nemá standardní koupelnu, ta je součástí ložnice skrytá za příčkou/paravánem tvořeným masivním rámem z HEB profilů. Díky tomu bylo možné nechat původní výmalbu stropu odhalenou jako celek. Přestože je byt poměrně malý, místnosti působí velmi rozlehle, prostor není třeba dělit.
Konstrukce bylo potřeba důkladně sanovat, byla provedena provětrávaná podlaha, chemická injektáž a sanační omítky. Vlhkostní čidla hlídají stabilní klima, když je byt opuštěný. Přes všechna náročná opatření jsme chtěli zachovat původní atmosféru. Ponechali jsme původní okna, odhalili stropní výmalby a odstranili všechny přebytečné příčky.
Většina nábytku je tvořená na míru, postel se jeví jako levitující, také jde o svařenec z HEB profilů. Motiv se ještě několikrát v bytě opakuje. Na podlahách je čedičová dlažba orámovaná světlou cementovou stěrkou. V bytě je recyklovaných několik prvků, které lidé běžně vyhazují z jiných znojemských domů – od fragmentů dlažby až po dveře.
FLAT FOR TWO
WHAT:     revitalisation/interior
FOR:     private person
WHERE:     Znojmo
WHEN:     2018
STATE:     built
M2:     55

We were approached by a pair of globetrotters on their second visit of Znojmo, the city where our studio is based.  
After few days spent in Znojmo, they fell in love with the city so much they decided to buy there a small flat with a great atmosphere. The flat was considered rather second-rate; a ground floor apartment in the old town with its damp walls. However, it has a cosy inner courtyard and the place is pleasantly shadowy, which is a great advantage in the ever so heated up city centre.  
The brief was to create a flat tailored to suit a couple. This allowed us to choose from a variety of solutions not thinkable for larger households. For example, the flat does not have an ordinary bathroom. Instead, the bathroom forms a part of the bedroom. It is hidden behind a neat partition made up from a sturdy I-beam profiles frame. This construction method enabled us to reveal the original ceiling paint in its entirety. Since we didn't have to divide the rooms, the flat seems spacious despite its restricted area. 
The whole apartment needed a careful restoration, including the placement of a ventilated flooring and the chemical injection of walls and plastering. Humidity sensors help to keep the climate stable even when the apartment is deserted. Despite all the necessary precautions, we wanted to keep as much of the original atmosphere as possible. The flat has maintained its original windows, the former ceiling paint has been restored and revealed and we got rid of all unnecessary partitions.
Most of the furnishings were made to measure. For instance, the bed was designed to be seemingly hovering off the ground. This too was achieved by employing I-beam profiles, a method used repeatedly throughout the apartment. Flooring is made out of basalt floor tiling joined by cement based grouting. Our collection of old fragments that households around Znojmo are getting rid of also proved useful. Ranging from tiling to doors, we spread some of the playful recycled elements around the Flat for Two.
Back to Top