NOVÉ CENTRUM VELKÉ CHUCHLE
CO:     revitalizace návsi
PRO:     Praha Velká Chuchle
KDE:     Praha Velká Chuchle
KDY:     2011
STAV:     projekt (soutěž)
Obec Velká Chuchle je ve zvláštní pozici. Na jednu stranu obsahuje dostihové závodiště, které slouží především návštěvníkům. Na druhou stranu, obec v současnosti prakticky naprosto pozbývá fungující městské centrum a sdružovací plochy pro vlastní občany.
Snažíme se tento nedostatek řešit uvolněním plochy v areálu Kazínská pro obecní louku a vyčištěním náměstí Chuchelských bojovníku.
Zastavujeme místo topograficky komplikované a pešky nesnadno průchozí (jižní svah na severu louky) a místo přirozeného středu v sousedství stávajících bytových domů. Tento nový celek se stává nejvýznamnějším bodem v rámci celé obce. Budovy jsou do území vkládány tak, aby společně tvořily malé meziprostory a zároveň neubíraly nic velkým plochám louky a náměstí. Důležitý je kontrast sevřenosti zastavěného centra a volnosti louky a náměstí. Hlavní pointou návrhu je vytvářet Místa. Snadno rozeznatelné prostory odlišných atmosfér a účelu. Naším cílem je celé řešené území vyčistit od nevhodných zásahů, prostory hierarchizovat a zpřehlednit.
Back to Top