DOBRÉ DOBROČOVICE
CO:     studie návsi
PRO:     Dobročovice
KDE:     Dobročovice
KDY:     2017
STAV:     2. místo ve vyzvané soutěži
SPOLU S:     Bc. Marie Čáslavská, Bc. Barbora Ochotná
Dobrá náves je srdcem obce. Chápeme ji  jako jeden celek, který je ale složený z různorodých míst.  Místa, která spolu souzní, ale zároveň mají svůj vlastní charakter. Novými zásahy se snažíme sjednotit základní povrchy, osvětlení a mobiliář.  Kolem celé návsi navrhujeme cestu. Zároveň se snažíme nenarušit atmosféru jednotlivých míst. 
Měla by zejména dobře sloužit svým obyvatelům. Design by měl být praktický a neměl by být zbytečně svazující. Každá společenská akce je vítaná a jakékoliv zapojení místních je žádané. Nejde nám o velké změny, snažíme se vyřešit problémy, které náves trápí, a posilovat její silné stránky, jako je krásný rybník vybízející k procházkám, fungující komunitní místo u hasičárny i kaple jako hlavní dominanta a „náměstíčko“ za ní. 
Back to Top