DŮM NA DRUHÝ POHLED
CO:     polyfunkční dům
PRO:     NEAPLL s.r.o.
KDE:     Znojmo
KDY:     2014-2015
STAV:     realizace
STATIK:     Statika3 - Ing. Pavel Tesař
DODAL:     Arbeiter Roman, Stavební huť s.r.o.
Kontext
Dům stojí v proluce v místě bývalého hradního příkopu. Nachází se na velmi exponovaném místě na okraji památkové rezervace. Je to městský polyfunkční dům, dům, který dělá město městem, ale sám o sobě není důležitý. Nechtěli jsme poutat příliš pozornosti, zůstáváme nenápadnými, zvolili jsme taktiku „chameleona“ - dům přejímá vlastnosti svého okolí. Od svého pravého historizujícího souseda přejímá výšku hřebene a římsy a celkovou umírněnost vzezření uliční fasády. Na svého levého kolegu, funkcionalistickou lékárnu, navazuje v ulici stejnou výškou parteru. Parter je celý prosklený, abychom jej vizuálně co nejvíce propojili s frekventovanou ulicí. Z druhé strany od městských hradeb je dům sebevědomý, v kontextu hradební věže a vertikálního funkcionalistického domu se zapojuje hmotou připomínající další dvě věže. Mezi „věžemi“ vzniká prostor pro terasy.
Dům je přesto domem současným. Je vystavěný v současných standardech, ze současných materiálů a nabízí současný komfort obývání. Celý dům je v šedých odstínech - betonové konstrukce byly plánovány v maximální míře pohledové. Střecha je tvořena titanzinkovým plechem.
Univerzalita
Funkčně je dům typicky městský. V přízemí jsou prostory pro obchod, v prvním patře pro služby a ve druhém patře a podkroví jsou 2 mezonetové byty. Parkuje se v podzemním patře. U spodních pater byl kladen důraz na univerzalitu. Té jsme dosáhli volnou dispozicí. Všechny komerční prostory jsou bezbarierové. Univerzalita prostor se již naplno vyzkoušela - z potravin se stala banka. První patro se v průběhu měnilo z bytů na kanceláře, v současnosti jsou zde ordinace. Naopak nadstandardní byty se navrhovaly přímo pro dva bratry, kteří byli zároveň investory.
Improvizace
Byli jsme klientem osloveni ve fázi dokončení základové desky zcela rozdílného domu. Projektovalo a stavělo se zároveň. Všichni zúčastnění si zaslouží velký dík.

Dům stojí, ale na první pohled ho vůbec nezaznamenáte!
Back to Top