JEZEVČÍK

OD:     Jan Hora, Jan Veisser, Barbora Hora, Filip Kutina
CO:     lávka přes Vltavu
PRO:     Praha
KDE:     Praha
KDY:     2017
STAV:     soutěžní návrh

Lávka bude jednou z mnoha spojnic břehů Vltavy. Neměla by si nárokovat více pozornosti než mosty ostatní, neměla by nad ostatními čnít. Mostovka se vlní, aby sloužila potřebám přecházejících – uprostřed rozpětí kulminuje, aby poskytla rozhled, v místech napojení klesá a líže terén. Jeví se, jako by na místo byla odložena, a nedělá jí příliš velkou námahu zde spočívat. I na Štvanici se lávka jen nenápadně otírá o nově vytvořený kopec, který ji vynáší. Není patrné napětí, ale mnohem více uvolnění, které máme spojené s povalováním se. V hlavním řečišti lávka stojí na čtyřech subtilních nožkách.
Lávka připomíná tvora, ještěra, nebo snad jezevčíka!
Jak se trochu líně plazí přes Vltavu.

SAUSAGE DOG

WHO:     Jan Hora, Jan Veisser, Barbora Hora, Filip Kutina
WHAT:     Footbridge over the Vltava
FOR:     Praha
WHERE:     Praha
WHEN:     2017
STATE:     Competition entry

The bridge deck undulates to serve the needs of the pedestrians - in the middle of the span it culminates to provide a view, at the points of connection it descends and licks the terrain. It seems to be put aside. Even in Štvanice, the footbridge only unobtrusively rubs against the newly created hill. There is no noticeable tension. In the main riverbed, the footbridge stands on four subtle legs.
The footbridge resembles a creature, a lizard, or perhaps a dachshund!
How a little lazily crawls across the Vltava.
Back to Top