prezentace.3dm
prezentace.3dm
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA... A JARO
CO:     rekonstrukce půdního prostoru
PRO:     soukromá osoba
KDE:     Mikulov
KDY:     2011
STAV:     realizace
FOTIL:     Jan Žaloudek

Co?
Prostor auly v bývalé škole v Mikulově byl za minulého režimu znásilněný novým přestropením. Vznikla tedy těžko využitelná prostora půdy, která byla ve výšce jeden a půl metru v pravidelném rytmu rozčleněná táhly. Krov se skryl očím a vyčkával. Mezitím se zrekonstruovaly prostory pod půdou, takže už nebylo cesty zpět, prostor nešlo opět sjednotit.
Proč?
Když jsme jej objevili zakázali jsme realizovat projekt, který by vyřezal táhla, tím poničil tektoniku konstrukce a vše nechával obalit sádrokartonem. Hledali jsme cestu, která zachová ducha a logiku prostoru, která vyhoví památkářským požadavkům a zároveň nabídne komfortní bydlení.
Jak?
Zásadní rozhodnutí bylo ponechat vše tak, jak to je. Jedna z našich havních zásad zní, že nejdůležitější je rozpoznat, kdy raději nezasahovat. Ale bylo třeba prostor spojit a překonat táhla. Rektifikační oka jsme zvětšili do podoby průchodů. Táhla oddělují jednotlivé "pokoje". Zdi jsou jen imaginární, stejně jako v Kim Ki-dukově filmu. Už zbývá jen najít kupce, který se pro projekt nadchne.
Komu?
Studie prošla několika fázemi, měli jsme i "rodinnou" variantu. Nakonec se ozvali stavebníci až z daleké Austrálie - on Australan, ona původem Moravanka, kteří dokázali ocenit autenticitu prostoru. V Austrálii mají obecně úctu k čemukoliv starému, je to tam nedostatkové zboží. Díky tomu jsme mohli zrealizovat minimální variantu, která prostor nijak nedělí a nedrobí. Se svými sto čtyřiceti metry je byt největší garsonkou široko daleko. Koupelna s chodbou se nachází v původním přístavku. Byt má vlastní rozlehlou terasu, která je přístupná nově proraženým vikýřem. Spí se na boxu v konečné sekci prostoru. Projekt měl velmi napjatý rozpočet, což občas vedlo ke kompromisním řešením a některým surovým detailům. Nicméně celkovou koncepci se podařilo udržet.
SPRING, SUMMER, FALL, WINTER... AND SPRING
WHAT:     refurbishment
FOR:     private person
WHERE:     Mikulov
WHEN:     2011
STATE:     built
SHOT BY:     Jan Žaloudek
Where?
The loft is a part of the former school building built at the end of nineteenth century. The house is located in small south-Moravian city named Mikulov well known because of its unique landscape and wine.
What?
The space of former lecture hall was devalued by new concrete ceiling during the communist time. Above the hall was created hardly usable attic space. Beautifully carved roof frame was hidden and waited for revelation.In meantime the space of former lecture hall was changed into flats. It will never be again one continuous space.
Why?
When we have discovered this unique space we looked for a way how to keep the static logic, how to keep the atmosphere, how to comply with heritage protection laws and the most important, how to create comfortable space for living. 
How?
The most important decision was to keep everything in original condition. One of our rules is that sometimes the most important part of the design is not to design. The attic was segmented by steel rods in a steady rhythm and there was a need to connect space and find the way how to go across the rods. We have enlarged the rectification nooses and created frames in the size of human body. The rods divide the space into individual "rooms". The walls are imaginary as same as in the Kim Ki-duk's movie.
Whom?
The project was done. But the most complicated part was to find someone who fit in this space. It is widely the biggest studio apartment. We made also family version but it was too complicated. At the end we found ideal residents, a couple. They use it as a summer place during the time spent in Czech Republic.  
The budget was pressing us for some compromising solutions and some rough details which are going with the concept. We hope that the old spirit was preserved.
Back to Top