LASVIT HEADQUARTERS
CO:    rekonstrukce a dostavba
PRO:     soukromá osoba
KDE:     Nový Bor
KDY:     2014
STAV:     studie
Současný stav areálu je slepencem jednotlivých časových období. Ty kvalitní respektujeme, ty mladší odstraňujeme.
Nechceme ze současných objektů vytvářet jeden veliký, propojujeme je, rozšiřujeme je, ale necháváme je stále dominovat. 
Zároveň chceme, aby byl patrný účel jednotlivých objektů. Zatímco vila si ponechává svůj majestát, u manufaktury je na první pohled jasný její utilitární charakter - továrna na nápady.  
Back to Top