LÁVKA  KE STUDÁNCE
CO:     novostavba lávky
PRO:     město Jánské Lázně, KRNAP
KDE:     50.6267014N, 15.7761003E
KDY:     2016-2017
STAV:     realizace
SPOLU S:     Bc. Marie Čáslavská
FOTIL:     Tomáš Dohnálek
STATIKA:     Ing. Filip Kutina
DODAL:     Tomáš Němec (GRAS spol. s.r.o.)
Délka nosné konstrukce: 3,40 m (kolmo)​
Volná šířka mostu: min. 2,77 m mezi zábradlím
​Plocha nosné konstrukce mostu: 11,12 m2
Pramen starosty Ernesta Exnera u Jánských Lázní je krásným místem k zastavení. Vytváříme lepší přístup k prameníku – novou širší lávku přes Rudolfův potok. 
Lávka nemá být příliš nápadná, ale měla by mít v sobě hravost a zároveň lázeňskou vznešenost. Strohost zábradlí ze subtilních prvků narušuje hra s příčlemi, malé tajemství. Zábradlí se stává notovou osnovou, do které je vetkán popěvek ze skladby Bohuslava Martinů Otvírání studánek. Dekor připomíná pramínky vyvěrající na povrch. Krajka zakončující zábradlí ze spodní strany navazuje na ornament objevený na vaně prameníku. 
Nosná konstrukce je z masivního modřínového dřeva, mostovka z modřínových fošen, zábradlí je kovové.
Back to Top