1306_3D_130714 018.3dm
1306_3D_130714 018.3dm
1306_3D_130714 018.3dm
1306_3D_130714 018.3dm
1306_3D_130714 018.3dm
1306_3D_130714 018.3dm
1306_3D_130714 018.3dm
1306_3D_130714 018.3dm
PAZDERNA
CO:     rekonstrukce
PRO:     soukromá osoba
KDE:     Vysočina
KDY:     2013
STAV:     studie
Domy, jako je tento, jsou vzorce tehdejšího života. Nebylo potřeba složitých úvah, dům byla stejná samozřejmost jako třeba sekera nebo trakař. Se sekerou se štípe, trakařem převáží a do domu neprší. Tento prostý vztah se s dobou vytratil, a proto do projektu vstupujeme.
Zachováváme hlavní kvality a organicky je spojujeme s tím, co odpovídá nárokům doby. Jdeme cestou harmonického celku, kde se jednotlivé éry prolínají bez jasných hranic.
V domě nepracujeme se stěnami. Krása starých půdorysů pramení z masivnosti zdí. Takto přistupujeme k vestavěnému bloku, který v sobě integruje vše potřebné. Je to vydlabaný kus hmoty, jenž svým usazením řeší celou dispozici.
Jedním z hlavních motivů je zahlazování. Dům byl mnohokrát přestavěn, ale zpět spojen do jednoho homogenního celku. Díky tomu zůstává krásný.
Back to Top