RÁNA

OD:     Jan Hora, Jan Veisser, Klára Mačková, Maroš Drobňák
CO:    novostavba informačního centra
PRO:     Žďár nad Sázavou
KDE:     Zelená hora, Žďár nad Sázavou, CZ
KDY:     2021
STAV:     soutěžní návrh
MĚŘÍTKO:    490 m2

LOKALIZACE
Objekt umisťujeme západně od kostela sv. Jana Nepomuckého v patě Zelené hory.
Objekt má dvě rovnocenná průčelí a dva rovnocenné vstupy. Předpokládá se častější
přístup směrem od rybníka, resp. ze Sychrovy ulice, do domu je ale stejně dobře
možné vcházet i směrem z Vejmluvovy. Na dům navazují přístupové cesty, které
jako koberce plynule přecházejí do interiéru. Zásadním momentem je, že cesta končí
před procesím. Návštěvník nebloudí, ale zároveň mu cestu nezkracujeme. Návštěvník
tak nepřichází o komplexní zkušenost procesí – postupné stoupání a pomalé
odhalování se kostela.
TOPOGRAFIE
Zadání předjímá dům ve svahu. Struktura z části zapuštěná v terénu a zčásti vykukující.
Zásadní je pro nás otázka, kam se nová struktura dívá. Svah zdánlivě determinuje pohledy směrem dolů, tedy od vrcholu kopce. My se ale nechceme dívat do široce urbanizovaného okolí, nechceme se s ním dostat do kolize. Chceme se koncentrovat na objekt zájmu, tedy na kostel. 
GEOMETRIE
Struktura má půdorys výseče kruhu o stejném průměru, jaký má ambit kostela. Geometrie je do jisté míry obrácená pouze do sebe – jde o čistý geometrický tvar.
Neexistuje žádný zavedený typ, ke kterému by bylo možné se vztahovat. Architektura
domu je univerzalistická, vycházející z vlastních vnitřních pravidel. Zasazení do místa je ale přísně kontextuální.
RÁNA
Místo, aby se struktura otevřela u paty, odchlipuje se naopak u svého vrchu. Jako
bychom zakrojili do kopce olbřímím nástrojem a otevřela se rána, která směřuje
vzhůru. 
Z věže kostela je patrná otevřená rána v kopci/světlík, který ve večerních hodinách
bude zářit směrem ke kostelu. Struktura je kusem vykloněné krajiny. Směrem
ze západu je prakticky neviditelná. Nakloněná rovina je ukončená zlatou korunou,
která se občas zablyští, a tím naznačí svoji přítomnost.
ZKUŠENOST
Návštěvník vstupuje do prostoru, který ho vytrhává ze světa a obrací jeho pozornost
ke světlíku namířenému na východ na věž kostela. Jinak sem svět neprostupuje.
Motiv vyklonění je patrný i zevnitř – šikmá těžká hmota na jedné straně, prázdno na
druhé.
PROVOZ
Struktura je rozdělená na dvě části – velkorysé foyer pro veřejnost a vedle toho
zázemí rozdělené do řady menších komor. Mezi oběma částmi je závěs, který zakrývá
vstupy a multifunkční sál. Ten se dá odhrnutím závěsu spojit s foyer. Přímo ve
foyer jsou v nikách vystavené originály soch. Před závěsem je možné vystavovat
obrazy/panely vyvěšením z garnýže.
KPNSTRUKCE
Struktura je odlitá ze světlého monolitického betonu bedněného do hrubých
prken. Jde o bílou vanu zapuštěnou do svahu. Vykloněná rovina vynáší intenzivní
zelenou střechu, která přirozeně navazuje na svah. Vysoké atiky a zlatý lem vytvářejí
bariéry. Má-li někdo tu potřebu, na střechu může vylézt. Nepřepadne.
Identické trojúhelníkové betonové štíty tvoří fasádu, ke které se staví návštěvník
čelem. Štíty jasně indikují, kudy se do domu vstupuje.

WOUND

WHO:     Jan Hora, Jan Veisser, Klára Mačková, Maroš Drobňák
WHAT:     tourist centre
FOR:     Žďár nad Sázavou
WHERE:     Žďár nad Sázavou, CZ
WHEN:     2021
STATE:     competition entry
SCALE:    490 sqm


Back to Top