BYDLENÍ VE SKŘÍNI
CO:     rekonstrukce, interiér, byt, garsonka
TEAM:     Jan Veisser, Jan Hora, Barbora Hora, Barbora Ochotná
PRO:     soukromá osoba
KDE:     Prague, Žižkov
KDY:     2019-2020
STAV:     realizace
MĚŘÍTKO:     36,3 m2 
DODAVATELÉ:     Rekonstrukce 21 Brno s.r.o. (rekonstrukce21.cz), Acer Woodway s.r.o. (acerww.cz)
FOTILI:     BoysPlayNice

Zadání
Zadáním projektu bylo navrhnout interiér minimálního bytu na míru tak, aby se zde komfortně zabydlela čtyřčlenná rodina. Byt svým vlastníkům nemá sloužit jako bydlení trvalé, nýbrž víkendové. 
Úvodní situace
Byt, který má necelých 37 metrů čtverečních, vznikl rozdělením původně větší jednotky. Na této rozloze developer navrhl dispozici dělenou několika příčkami. Byt by se prakticky nedal zařídit a obyvatelům by bylo souzeno pohybovat se v úzkých koridorech mezi nábytkem. 
Investoři nás oslovili ještě v procesu výstavby a díky tomu jsme měli možnost do dispozice zasáhnout. Smazali jsme všechny nepotřebné příčky a vytvořili garsonku. Oddělaná zůstala jen koupelna. 
Protažení
Do centra nové dispozice jsme umístili prostor. Obdélníkové prázdno vyplněné stolem a židlemi. Posuneme-li však stůl stranou, vzniká nám prostor dostatečně velký, aby se jeden mohl protáhnout. Díky tomu jsme se vyvarovali pocitu stísněnosti. Možnost protažení těla jako měrná jednotka stísněnosti. 
Vnímaní prostoru vizuálně ještě rozšiřuje zrcadlo za kuchyní. 
Skrývání
Nakonec bylo třeba vyčlenit místo pro usínání. Inspirujeme se ve středověkých skříňových postelích. Postel rodičů je vsunutá mezi dva regály, což ji zajišťuje soukromí a zároveň umožňuje využít maximum kapacit pro skladování. Pakliže si chce spáč rozšířit obzor, nebo osvobodit své dlouhé končetiny, vyklopí si dvířka u nohou. 
Spaní dětí je situováno do patrového boxu. Spodní postel v nice přes den slouží jako gauč, vrchní postel je skryta za dvířky. Box je obložený dubovými latěmi, které postupně přecházejí i na stěnu oddělující koupelnu. Ta se díky tomu jeví také jako součást vestavěného nábytku. Díky dveřím, které dosahují až ke stropu, na svou přítomnost neupozorňuje. 
Celek
Celý byt je pojednaný v jednotném materiálu – dubovém masivu a dýze. Různá moření pak naznačují jednotlivé zóny – světlá kuchyně jako metafora rána, transparentní lak ke dni a tmavé moření k noci. 

LIVING IN  A BOX
WHAT:     Refurbishment, Interior, flat
TEAM:     Jan Veisser, Jan Hora, Barbora Hora, Barbora Ochotná
FOR:     private
WHERE:     Prague, Žižkov
WHEN:     2019-2020
STATE:     built
SIZE:     36,3 sqm
CONTRACTORS:     Rekonstrukce 21 Brno s.r.o. (rekonstrukce21.cz), Acer Woodway s.r.o. (acerww.cz)
SHOT BY:     BoysPlayNice

Assignment
The task of the project was to create a custom-made interior for a minimal apartment, so that a family of four could comfortably live here. The apartment is intended as a weekend residence, not as a permanent residence.
Initial situation
The apartment was created by dividing an originally larger unit, with its current size being less than 37 square meters. On this area, developer proposed a layout divided by several partitions. Such a solution would only leave space for narrow corridors between the furniture. 
The investors approached us during the construction process, thanks to which we got an opportunity to change the layout. We got rid of all unnecessary partitions and created a studio apartment. Only the bathroom remained separate.
Stretching
We placed a free space in the center of the studio. It is a rectangular space, with a table and chairs in the middle. However, mowing the table and stacking the chairs creates big enough space for one to stretch out. In this way, one doesn't feel cramped. In our design, we considered 'the possibility of stretching the body' as a 'unit of measure of crampedness'. The room seems more spacious due to the mirror behind the kitchen.
Hiding
A place for sleeping need to be separated from the space. We were inspired by medieval box beds. The parents' bed is inserted between two shelves hiding it. If the sleeper wants to expand his horizons or free his long limbs, he opens the flip door at his feet.
The children's sleeping area is located in the two-level box. The lower bed serves as a couch during the day. The upper bed is hidden behind a small door. A box is lined with oak slats. Slats gradually transition to the wall separating the bathroom, which becomes a part of the built-in furniture. Thanks to the doors that reach up to the ceiling, the bathroom does not draw additional attention.
Whole
The entire apartment is treated in a uniform material – massive oak. The different wood pickling represents different zones – bright kitchen as a metaphor for the morning, transparent lacquer for the day and dark pickling for the night.

Back to Top